Arbejdsstillinger

Arbejdsstilling

For at undgå arbejdsskader, er det vigtigt at sidde korrekt når du arbejder med en iPad mv. Se mere i videoen herunder.

Reklamer

Opladerkabler der går i stykker

Kabelbrud

Vi har fået tilbagemeldinger om enkelte tilfælde, hvor opladerkablet går i stykker som på billedet ovenfor (rød pil).

For at undgå dette, er det vigtigt ikke bare at hive i kablet for at tage det ud af iPad’en, men at der tages fat ved den grønne pil i stedet.

Til elever og forældre

iPad Mini GreveChat på nettet (til elever)
Fordele ved at chatte
– Du kan møde nye venner
– Det er sjovt
– Du kan tale og skrive med børn og unge i andre lande

10 GODE RÅD, NÅR BØRNENE GÅR ONLINE
Hvis du gerne vil spille en aktiv rolle i børnenes hverdag så tag udgangspunkt i, hvordan internettet og iPad’en opleves i børnehøjde. At internettet er et sted, hvor børn og unge finder og udvikler relationer mv. Her følger 10 gode råd til, hvordan du lærer børn færdselsreglerne på internettet og iPad’en:

ACCEPTER, at medierne er en del af børn og unges virkelighed. iPad’en og internettet forsvinder ikke, så du kan lige så godt tage børnene i hånden og følge med derud. Vis dem vejen – ligesom ude i trafikken.
TAL med børnene om, hvilke sider de besøger, hvad de laver derude, og hvordan de bruger iPad’en. Lyt og lær og skab dialog, så de er trygge ved at fortælle dig om deres oplevelser.
ORIENTER dig og følg med. Besøg sammen med de unge de sider de besøger og find ud af, hvad det egentlig går ud på. Chat, send en sms, spil med – prøv selv! Vis interesse i stedet for frygt, der ofte bunder i manglende viden om de nye medier.
UNDGÅ forbud – sæt i stedet realistiske grænser. Lav i fællesskab med børnene retningslinjer for brug af iPad, mobil, internet, webcams, spil osv.
HUSK på, at nysgerrighed og grænsesøgning er naturlig, og at dit ansvar ikke kun går ud på at sige NEJ, men i høj grad på at være den voksne og ansvarlige sparringspartner, når grænserne skal prøves af.
LYT til børnene, når de prøver at inddrage dig. Og lyt også til det, der ikke bliver sagt.
REAGÉR på ulovligt indhold eller adfærd. Lær dit barn, hvad der er rigtigt og forkert på nettet, så de lærer at skelne og reagere på ulovligt indhold og adfærd.
UDVEKSL erfaringer med andre voksne. Du er ikke alene med dine problemstillinger, udfordringer, og det er oplagt at dele erfaringer.
LÆR børnene at bruge den sunde kritiske sans. At de bør være varsomme med at dele informationer eller møde nye mennesker – på nettet, og hvis de vil mødes i virkeligheden.
BRUG tekniske hjælpemidler som for eksempel softwarefiltre med omtanke.

TIL ELEVERNE:
Hvad skal du gøre?

· Hvis din iPad mini går i stykker eller ikke virker, skal du fortælle det til din lærer og forældre
· Hvis din iPad mini bliver stjålet eller forsvinder, skal du straks meddele det til din lærer, dine forældre og evt. på skolens kontor
· Hvis du forlader klassen uden din iPad mini, skal den ned i skoletasken og døren til klasseværelset lukkes
· Det er din opgave at passe godt på din iPad mini

Hvad skal du huske?

1) iPad mini’en må ikke tages ud af det udleverede cover
Det betyder: Vi har indkøbt et cover, der skal hjælpe dig med at passe godt på din iPad mini. Derfor skal den altid opbevares i dette cover, og du må ALDRIG tage coveret af

2) iPad mini’en skal altid medbringes i skole
Det betyder: iPad mini’en er dit vigtigste arbejdsredskab, og er sammen med dit penalhus og dine bøger afgørende for, at du kan arbejde og deltage i undervisningen

3) iPad mini’en skal altid være opladet, når du møder i skole
Det betyder: iPad mini’en skal bruges hele skoledagen, derfor skal den være opladet hjemmefra, så du kan deltage i undervisningen hele dagen

4) På iPad mini’en skal der altid være plads til det, der er skolerelevant, f.eks. apps til brug i skolen
Det betyder: iPad mini’en skal du bruge og arbejde med i skolen, derfor skal der altid være plads til dine skole-apps og skoleting. Dvs. private dokumenter, billeder, apps mv. skal slettes, før det skolerelevante

TIL FORÆLDRENE:
Hvad er forældrenes opgave?
1) iPad mini’en må ikke tages ud af det udleverede cover.
Det betyder: Til alle iPad mini er indkøbt et slagfast og sikkert cover, der yder den bedst mulige sikring af udstyret. iPad mini’en skal altid opbevares i dette cover

2) iPad mini’en skal altid medbringes i skole.
Det betyder: iPad mini’en er elevernes vigtigste redskab og er sammen med penalhus og bøger afgørende for, at eleverne kan arbejde og deltage i undervisningen

3) iPad mini’en skal altid være fuldt opladet, når eleven møder i skole.
Det betyder: iPad Mini’en skal bruges hele skoledagen, derfor skal den være opladet hjemmefra, så eleven kan deltage i undervisningen hele dagen

4) På iPad mini’en skal der altid være plads til det, der er skolerelevant f.eks. apps til brug i skolen.
Det betyder: Vi har købt iPad mini med 32GB plads, men det skal alligevel understreges, at private ting skal vige for skolerelevant indhold

5) Hvis eleven stopper på skolen skal iPad mini’en afleveres nulstillet og med “Find min iPad” slået fra. Skolens it-vejleder eller elevens lærere kan hjælpe.
Det betyder: Hvis iPad mini’en ikke nulstilles og “Find min iPad” ikke er slået fra, er den ubrugelig for den elev, der skal overtage iPad mini’en

Forsikring og ansvar
· iPad mini’en er omfattet af en totalforsikring
· Det betyder, at hvis iPad mini’en går i stykker eller bliver stjålet, dækker kommunens forsikring
· Det forudsætter dog, at iPad mini’en er opbevaret og behandlet forsvarligt. F.eks. dækker forsikringen ikke, hvis iPad mini’en ikke er i det udleverede cover, ikke har ligget i elevens taske eller hvis eleven behandler iPad mini’en uforsvarligt
· I tilfælde af grov uagtsomhed kan eleven blive erstatningsansvarlig og husstandens forsikring skal dække tabet/skaden, det er fuldstændig ligesom det materiale eleverne ellers modtager fra skolen
· Undersøg derfor, hvorvidt hjemmets forsikring dækker
· Knyt aldrig et kreditkort til et Apple-id

Velkommen

1-1 skolen lille

Denne side er Greve Kommunes nye indgang til 1:1 skolen og henvender sig til elever, forældre og lærere på kommunens folkeskoler.

På denne side er det bl.a. muligt nemt at se hvilke digitale læremidler kommunen har indkøbt til skolerne og en oversigt over de apps, vi forventer at eleverne har på deres iPads. Samt på sigt en masse mere, så det vil være en rigtig god ide at komme tilbage til siden jævnligt. Eller måske endda følge siden, hvorved du automatisk vil blive adviseret hver gang, der sker nyt på siden.